Evenemang
20 September 2017 - Berättarafton Klevens loge
 Hembygdsafton onsdagen den 11 oktober
Hembygdsafton på Klevens Loge, Gränna, med temat ”Minnen och bilder från tiden då folk kom till kvarnen för att mala”.
Karl-Axel Skoglund visade bilder och kartor över gårdarna i Kleven och Karl-Axel berättade tillsammans med Gunilla Karlson om gårdarnas historia och dess innevånare. Flera boende på gårdarna bidrog med charmiga, skriftliga berättelser upplästa av Ingrid Wetter-Johansson.
En grupp besökare gick senare vidare till Klevens kvarn som var öppen för visning under kvällen.
Vid kaffet serverades, genom Gunilla Karlssons försorg, utsökt ostkaka med sylt och grädde.
En minnevärd och trevlig kväll för ca 125 besökare!


Tillbaka