Evenemang
24 Januari 2006 - Årsmöte
På Grännas 354:e årsdag firar Grenna Hembygdsförening årsmöte på Medborgargården kl. 19.00.

Hallagänget; bas, fiol, dragspel och gitarr underhåller med lättsam musik vid samling i stora salen, i början på mötet och vid serveringen en trappa upp.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar mm genomförs och årets färska Ett solvarv i Grenna 2006 kommer att försäljas tillsammans med medlemskorten. För boken, medlemskap med gratis inträde till Grenna Museum, betalas 130 kronor. Redan från klockan 18 är det möjligt att hämta ut sitt exemplar.

Servering av kaffe med hemgjord ostkaka, lottförsäljning.
 På Grännas 354:e årsdag firade Grenna Hembygdsförening sitt årsmöte. Många hade tagit sig till Medborgargården trots halka och kyla - möjligen något färre än tidigare år. Ordföranden framförde en tillbakablick och hälsade välkommen. Hallagänget spelade flitigt sin glada musik, och förhandligarna genomfördes utan större "dramatik".

Styrelsen valdes om i sin helhet. Ordförande väljs för ett år i taget och omval skedde således av Inger Andersson. Övriga ordinarie ledamöter som omvaldes på två år är följande: Annika Dahlberg, Kerstin Isaksson, Lars Pettersson, Rolf Pettersson. Suppleant omvald för två år är Karl-Axel Skoglund. Styrelsens sammansättning blir: Inger Andersson, Annika Dahlberg, Jan Gumælius, Mats Gustafsson, Kerstin Isaksson, Tore Johannesson, Karl-Åke Karlsson, Lars Pettersson, Rolf Pettersson samt Karl-Axel Skoglund och Bertil Kjellström som suppleanter.

Revisorer omvaldes på ett år och är följande: Camilla Strand sammankallande, Maria Ohlén Lago ordinarie, samt Ronny Hermansson som suppleant.

Som representanter till Länsförbundets årsmöte i Nässjö den 8 april utsågs Inger Andersson och Annika Dahlberg.
Valberedningen omvaldes i sin helhet med Bertil Fong sammankallande, Olof Rendahl och Anita Johansson.

Ordföranden tackade styrelsen, all personal i Grenna Kulturgård, alla som besöker arrangemangen, alla lottköpare samt inte minst alla "hjälpredor" av olika kategorier.

Ett upprop gjordes för att få nedskrivet skolepisoder och skolminnen. Förslag kom att man träffas och delger varandra sådana vid en hembygdsafton.

Förslag framlades att något skall göras för att friska upp minnet av gamla recept genom att baka upp eller laga upp och sedan bjuda in för provsmakning. Skulle någon läsa detta och vilja dra sitt strå till stacken så hör av er till ordföranden.

Årsmötet inleddes med Smålandssången och avslutades med Nationalsången. Ett samkväm följde med servering av ostkaka och kaffe.


Tillbaka