Evenemang
24 December 2006 - Glöggstund på Grännaberget
Kl 12.00 gör vi en traditionell markering av att julförberedelserna är över och en önskad julfrid tar vid. Punktligt ringer rådhusklockan på berget, den nye kyrkoherden Hans Lundin läser krönikan från året och ordföranden berättar något från vår hembygd. Victor Rydbergs "Tomten" läses av Signe Grennvall och Anna Andersson klass 4. God Jul! hälsar vi varandra vid en mugg glögg (som kan drickas även av bilförare).
 I det grannaste solsken från klarblå himmel hälsades julen på Grännaberget, dock helt snöfritt och med flera plusgrader i luften.

Många, många grännabor och "utsocknes" hade valt att ta del av vad den nye kyrkoherden Hans Lundin hade att berätta från året.

Inger Andersson hade valt att spegla med vilken kärlek och hängivet arbete Olof Fong ägnat friluftsmuseet och övrig verksamhet som nu ligger under Grenna Museeum - Andrée Polar. Hans engagemang för att få Andréesamlingarna till Gränna, för att locka turister till orten, för att bevara traditioner och kunskap från förr och mycket annat som ingick i hans livsgärning belystes också. En sista gång ringde det för honom i rådhusklockan som han själv trampat oändligt många helger i sitt aktiva liv.

1923 invigdes klockstapeln med rådhusklockan på dess nya plats för första gången. Då skrev de närvarande styrelsemedlemmarna in sina namn en första gång i en läderklädd bok. 1952 då Gränna storstilat firade sina 300 år, skrev Wallis Wendel in det årets krönika. Detta var början till den tradition som hans efterföljare på kyrkoherdestolen har fortsatt; Anders Andrén från 1971, Torgny Lundqvist från 1982 och nu från 2006 Hans Lundin.

Anna Andersson och Signe Grennvall läste klart och tydligt hela Tomten, av jönköpingssonen Viktor Rydberg, ett ganska nytt inslag för julaftonsfirandet på berget, men säkert något som kommer att bli tradition.


Tillbaka