Evenemang
24 Januari 2012 - Grenna Hembygdsförenings 100:e årsmöte


Tisdagen den 24 januari kl.19.00 håller Grenna Hembygdsförening sitt 100:e årsmöte i Missionskyrkan i Gränna.
Kulturskolans ensemble "Alltienton" från Gränna medverkar under ledning av Lennart Ladåker.
Verksamhetsberättelsen presenteras i bildspel.
Årsmötesförhandlingarna hålles och därefter blir det servering.
Redan klockan 18.00 finns möjlighet att komma för att lösa ut sitt medlemskort och därefter få sitt exemplar av Solvarvet för år 2011 som detta jubileumsår är extra påkostat med hårda pärmar.
Alla föreningens medlemmar och övriga intresserade hälsas varmt välkomna!

Årsboken kan även lösas i Franckska Gården:
25 jan, 26 jan, 27 jan kl.11.00-14.00 och 16.00-18.00
samt 28 jan kl.10.00-13.00.
OBS! ingen utkörning!


 
Grenna Hembygdsförening 100-år 24 jan. 2012

Det är hedersamt att få hälsa er varmt och hjärtligt välkomna, så inledde ordförande Lennart Ladåker sin välkomsthälsning.
Vi skriver historia i detta nu – jag vill uppmana er att passa på att inandas historisk doft. Grenna Hembygdsförening firar 100-år.

Med våra ungdomar som här får representera framtiden – vill vi skicka en hälsning från denna kväll till när föreningen firar 150 år – och hoppas att ni i er tur skickar hälsningen vidare till kommande generationer.

Likaledes har tidigare representanter och eldsjälar i föreningen tänkt tankar just för denna afton. Och vi känner en samhörighet med dessa och en högtidlig atmosfär färgar vår gemenskap i kväll. De första ordf. Hilding Ström, Gustaf Wetterhall, Gustaf Collander, Axel Bolling och alla deras medarbetare har säkerligen redan delat vår glädje när de filosoferade i tankar för framtiden.

Jubileumsåret kommer att firas med extra förgyllda sammankomster.
Med stolthet presenterar vi Årets Solvarv, som är en extra påkostad utgåva inbunden med hårda pärmar och fylld av massor av intressanta artiklar.
Tage Grennfeldt, tidigare redaktör vid Grenna Tidning samt ordförande i föreningen 1970-1982 var den som födde idén att utge Ett Solvarv i Gränna. Efter två år tog Hembygdsföreningen över ”Solvarvet” och gjorde det till sin egen hembygdsskrift.

De första utgåvorna från 1953-54 samt 1954-55 finns med i årets Solvarv.
Meningen är att lyfta fram vår historia och att se till att kommande generationer inte förlorar kunskapen om Grännas ursprung. Det är tänkt att så fortsättningsvis ta med de äldsta utgåvorna i kommande Solvarv framöver.Det är spännande läsning som åter blir tillgänglig för alla våra läsare.
Tillbaka