Evenemang
06 Juni 2012 - Nationaldagsfirande med kortege och festligheter.

Onsdag 06 Juni 2012 - Nationaldagsfirande
Nationaldagsfirande med kortege samling vid Gränna äldreboende kl 17.45 Avmarsch kl 18.00 mot Braheparken via Amiralsvägen och Brahegatan.


Grenna Hembygdsförening inbjuder att fira

Nationaldagen i Gränna

Onsdagen den 6 juni

• Kortege från Gränna Äldreboende kl. 18.00 till Braheparken
där programmet fortsätter


 

Årets Nationaldag drog väldigt mycket folk och det bjöds på strålande solsken.
Blåsorkestern med Brass från Skärstad, Huskvarna och Jönköping ledde paraden genom staden från äldreboendet fram till Braheparken där firandet tog vid.
Inledningsmusik av blåsorkestern och välkomstanförande av ordförande Lennart Ladåker hölls innan kyrkokören fick ta vid under kyrkomusiker Åke Mattissons ledning. Solosång av Cecilia Bjurenfalk och senare utdelning av flaggor samt tillkännagivande av Hembygdsföreningens nya fana som deltagit och invigts vid årets parad. I samband med detta sjöngs Nationalsången "Du gamla du fria".
Årets talare och elevrepresentant från Grännaskolan var Sigrid Andersson . Hon talade varmt och engagerat till oss. Till Grännaskolan delades också ut en Hedersplakett på evinnerlig tid som tack för det engagemang och den goda bild utav staden Gränna som skolan förmedlar till omvärlden. Som mottagare av Hedersplaketten och representant för Grännaskolan var skolchefen Mats Almlöv på plats. Ordförande höll ett kort avslutningsanförande och sedvanligt bjöds alla de som dagen till ära bar folkdräkt fram för att vi alla skulle få ta del om dräkternas härkomst och annat.
Folk drog sig sedan sakteliga från parken i samtal med bekanta och med en känsla av att ha varit med om ett värdigt firande av den 6 juni 2012.Tillbaka