Evenemang
09 Juni 2012 - Årets Torpvandring

Missa inte årets torpvandring med Karl-Axel Skoglund och Tore Johanesson lördag den 9 juni som säkerligen blir något alldeles extra intressant.

Lördag 9 juni
Samling på Gränna torg kl. 09.30
eller vid Gränna-Björstorp-Broxvik kl 10.00
Följ skyltning från Reaby.
Vi besöker backstuge- och boplatser.
Medtag kaffekorg och en slant till karta
och annonsen.
Välkommen!
Grenna hembygdsförening


Från januari fram till den 18 mars har en utställning sammanställd av nämnda herrar pågått på museet om Torpen och dess historia.Björstorp i södra delen av Gränna var utgångspunkten när Grenna Hembygdsförening arrangerade torpvandring lördag 9 juni.
Trots att vandringen fick inledas i Ingvar Kjellbergs ladugård pga. ihärdigt regnande blev det en mycket väl genomförd vandring.
Som vanligt var Kar-Axel Skoglund väl förberedd och hade med sig en skara på ca 30 personer då han presenterade backstugeplatser och gårdsplatser. Dessa väl dokumenterade av honom själv och Tore Johannesson. Flera besökare hade anknytning till torpen och många ställde frågor och berättelser tillkom eftersom. Fikastopp med medhavd kaffekorg smakade bra.
Tillbaka