Evenemang
25 Augusti 2012 - Jubileumskonsert i Gränna Kyrka kl.18.00

Med anledning av jubileumsåret hålls en konsert i Gränna Kyrka kl.18.00
med skolade musikaliska förmågor från bygden som numera lever på sitt musikutövande som musiker/musiklärare/kantorer.

Det är Frida Andréasson, EvaCharlotte Hermansson, Maja Malmström
och Karin Fransson som bjuder oss på musikalisk kompott.

Ett samarrangemang av Grenna Hembygdsförening och Gränna FörsamlingNära 170 personer hade slutit upp för att vara med om Grenna Hembygdsförenings Jubileumskonsert i Gränna Kyrka denna kväll. Inledningsvis hölls Helgsmålsbön av kyrkoherde Maria Rosensköld. Föreningens ordförande Lennart Ladåker hälsade också välkommen och återkom senare i programmet med nostalgiska återblickar. Han återgav en artikel i Grenna Tidning från 7 juli 1944 där hembygdens dag beskrivs som klang- och festdag, en festivitas. Var det bättre förr som vi så ofta säger. Nej i mycket ser det väldigt lika ut trots alla tekniska hjälpmedel. Ladåker lyfte fram hur vi människor idag har samma behov och känner samma känslor som människor alltid har gjort i alla tider. Det är viktigt att känna samhörigheten med tidigare generationer liksom de kommande. Som statsrådet Thorwald Bergquist yttrade; först då känslan av samhörighet mellan det förgångna och det kommande blir levande blir livet fullödigt. Som en symbolhandling för detta delade fyra åldermän från Hembygdsföreningen över varsin blomsterbukett till de fyra unga damerna som höll en minnesvärd konsert med så mycken känsla och värme.
Tillbaka