Evenemang
24 April 2013 - Hembygdsafton Roland Sandberg
Beredskapen i Jönköpings län under kalla kriget 1960-1990

Vid vår Hembygdsafton den 24 april kommer Roland Sandberg från Vetlanda att tala om "Beredskapen i Jönköpings län under kalla kriget. "Han visar bland annat en kortare film om händelser som påverkade vår beredskapsplanering. Vi får höra om skyddsåtgärder för civilbefolkningen, om civilförsvar och regionalledning från länsstyrelsen. Vidare berättar han om försörjningsberedskap och sjukvårdsberedskap. Roland höll detta föredra på Hembygdsförbundets årsmöte 2011 då några från vår styrelse hade möjlighet att lyssna till honom. När vi nu i vårt senaste Solvarv fått ta del av många starka och personliga berättelser och upplevelser från Beredskaptiden kändes det som en naturlig fortsättning att sätta fokus på det kalla kriget runt 1960-talet. Vi får lyssna till en färgstark föreläsare med stor kunskap och erfarenhet av sitt ämne.
 Vår Hembygdsafton onsdagen den 24 april var välbesökt, drygt 50 personer kom och de flesta stannade kvar och fikade efteråt. Annika Dahlberg hälsade välkommen och passade också på att informera om kommande aktiviteter. Kvällens föredragshållare fd. försvarsdirektören Roland Sandberg visade en film där man kunde följa efterkrigshistorien i ord och bild. Ungernrevolten, Pragvåren, Berlinmurens fall och mycket annat passerade revy och återuppväckte nog många minnen hos de flesta besökarna. Därefter följde en bildvisning utifrån det material Roland Sandberg samlat in i samband med att han skrivet sin bok om beredskapen i Jönköpings län under kalla kriget. Till sin hjälp hade han Sven Sterner som stod för fotografering och teknik i samband med bildvisningen samt fd överstelöjtnant Sven Bengtsson som kommenterade bilderna tillsamman med Roland S. Föredragshållarna fick varma applåder och avtackades med böcker.


Tillbaka