Evenemang
26 Augusti 2018 - Hembygdsdag Grännaberget

Hembygdsdagen på Grännaberget den 26 augusti 2018 kl 14.00 – 17.00.
 

Dagen inleddes med en regnskur, som nog ”skrämde bort” en del besökare. Efter regnskuren klarnade det dock snabbt upp igen och hembygdsdagen blev solig och välbesökt.
Klockan 14.00 hälsade ”AE Bolling”, Jan Gumaelius, välkomna och Olof Rendahl ringde i klocktornets klocka.
Därefter spelade Carl-Johan Fong m flera och ”kända Grännabor från förr” presenterades från scenen. Försäljning av hembakat bröd, honung mm. Chokladhjul och lotterier och försäljning av varm korv.
I stugorna fanns aktiviteter och vagnsmagasinet var öppet för visning.
Bertil och Gunilla Fong ordnade traditionella lekar för barnen.
Grenna Hembygdsförening har instiftat ett ”Bergspris” att utdelas till personer som ideellt arbetar för att bevara Grännaberget som en naturlig samlingsplats för kommuninnevånarna.
Den förste att erhålla priset blev Olof Rendahl, som fick ett diplom med motiveringen ”För förtjänstfullt bevarande av traditioner i Grenna Hembygdsförenings anda”. Diplomet delades ut av ordföranden Ingrid Wetter-Johansson.
Hembygdsdagen avslutades med en mycket uppskattad konsert med sextiotalsbandet The Hoods.
Konserten, stugorna och vagnsmagasinet hade vardera ett 80-tal besökare.
Tillbaka