Evenemang
24 Januari 2021 - Årsmötet senareläggs
Årsmötet, som enligt stadgarna ska äga rum den
24 januari på Gränna stads födelsedag, har styrelsen beslutat att senarelägga till den 29 maj.
Ett Solvarv i Gränna 2021 kommer i år att postas till samtliga medlemmar.

Under våren planerar vi tipspromenader ett antal lördagar.

På grund av rådande omständigheter är det svårt att i nuläget planera några övriga sammankomster/hembygdsaftnar för våren. Det är vår förhoppning att vi skall kunna genomföra Röttledagen i början på maj och även traditionsenligt fira Nationaldagen i Braheparken den 6 juni.


Tillbaka