Evenemang
24 Januari 2022 - Årsmöte
Grenna Hembygdsförenings årsmöte skall och har de senaste 40 åren hållits den 24/1 på stadens fundationsdag.
Tyvärr i Covidtider så tvingas vi även senarelägga detta i år.
Som första datum har vi satt 16 mars och hoppas vi kan ha det då men vidare kommer att meddelas.
Årets Ett Solvarv i Gränna 2022 är planerat att skickas ut 24 januari, av säkerhetsskäl för medlemmar och personal så kommer alla att skickas med post i likhet med förra årets utskick.

Hälsningar Styrelsen


Tillbaka