Evenemang
24 Januari 2022 - Årsmöte och Ett Solvarv i Gränna 2022
Grenna Hembygdsförenings årsmöte skall och har de senaste 40 åren hållits den 24/1 på stadens fundationsdag.
Tyvärr i Covidtider så tvingas vi även senarelägga detta i år.
Som första datum har vi satt 16 mars och hoppas vi kan ha det då men vidare kommer att meddelas.
Årets Ett Solvarv i Gränna 2022 är planerat att skickas ut 24 januari, av säkerhetsskäl för medlemmar och personal så kommer alla att skickas med post i likhet med förra årets utskick.

Hälsningar Styrelsen
 20220124 Ett Solvarv 2022 är nu postat till alla medlemmar och skall om allt fungerar för Postnord finnas hos medlemmarna senast fredag 28 januari.


Tillbaka