Stiftelsen

Årsboken Ett solvarv i Gränna, utkommer den 24 januari på Gränna stads födelsedag och föreningens årsmötesdag. Boken innehåller också årskrönika samt uppgifter från församlingsboken och mer därtill. Priset är 170 kr + ev. frakt. Köper man boken ingår medlemskap i hembygdsföreningen och gratis inträde på Stiftelsen Grenna Museum för ett år.

För att beställa boken kan ni kontakta Karl-Axel Skoglund på mail: k-a.skoglund@grennahembygd.se eller telefon: 0708-321130

Hembygdsföreningen har även många av de tidigare årsböckerna till försäljning. Så saknar ni någon kan ni kontakta Karl-Axel Skoglund för mer information om just den boken.

Här följer en sammanställning över tidigare utgivna årsskrifterna med
förteckning över publicerade artiklar.
Tips: Tryck F3 för att få upp en sökruta i din webläsare.

Årsskrift 1928

 • Brahehus, dikt av okänd författare
 • Hem och hembygd av K.A. Hjortsberg
 • En inblick i den sagoomspunna Grenna-trakten av A.E. Bolling
 • Återblick på hembygdsrörelsen i Gränna av Viktor Fong

Jubileumsskrift 1937

 • Till Grännabygden, dikt av sign. E.W.W.
 • "Forna Husaby - nu Grenna", av f. Folkskollärare G. Kellner.
 • Kvartersnamn i Gränna.
 • Jonas Allvin. Minnesteckning av fabrikör A.E. Bolling.
 • Clemens Helin. Av gelbgjutarmästare V. Fong.
 • Färdevägar i Gränna s:n 1791, Av prosten Johan Hellin.
 • Hyllning till Gränna, dikt av överstinnan Ellen Gyllenswärd.
 • Tjugofem års hembygdsarbete, av styrman Emil Carlsson.

Årsskrift 1955
November 1953 - Oktober 1954

 • Det gamla päronträdet, dikt av Erik Gyllensvaan
 • Kungabesöket i Gränna, Kung Gustaf IV Adolfs Eriksgata.

Årsskrift 1956
November 1954 - Oktober 1955

 • Gränna kyrka 60 år av Wallis Wendel.
 • Gränna stads medaljörer.

Årsskrift 1957
November 1955 - Oktober 1956

 • Hembygdsarbete.
 • A.E. Bolling 80 år.
 • Prästmän i Gränna pastorat.

Årsskrift 1958
November 1956 - Oktober 1957

 • Sakramentskåpet i Gränna kyrka, av Olof Fong.
 • Industrier i Gränna.

Årsskrift 1959
Årskrönika 1958

 • Första greven till Visingsborg, A.E. Bolling.
 • Vista Härads beskrivning 100 år.

Årsskrift 1960
Årskrönika 1959

 • Grevarna till Visingsborg, A.E. Bolling, del 1.
 • Franckska gården.

Årsskrift 1961
Årskrönika 1960

 • Grevarna till Visingsborg, av A.E. Bolling, del 2
 • En traditionsrik Grännagård.

Årsskrift 1962
Årskrönika 1961

 • Femtio års hembygdsarbete.
 • Från indelningsverkets tid, av Olof Fong.
 • Till alla hembygdsvänner - en vädjan av styrelsen.
 • Lite rim och reson från Gränna, dikt av Rektor Bernard Bursell.

Årsskrift 1963
Årskrönika 1962

 • Gränna hamn 100 år, av A.G. von Essen och A. Grafström.

Årsskrift 1964
Årskrönika 1963

 • A.E. Bolling.
 • Släkten Barck, av Åke Barck Berkén.

Årsskrift 1965
Årskrönika 1964

 • Peter Rundberg - Grännafödd 1700-talsmästare, av överstelöjtnant Axel Mollstadius.
 • Ett bidrag till ätten Fahnehielms genealogi, av Åke Barck Berkén.

Årsskrift 1966
Årskrönika 1965

 • Gränna stads tillkomst och kungliga privilegier.

Årsskrift 1967
Årskrönika 1966

 • Gränna stads fundationsbrev 1652, av Åke Barck Berkén.
 • Lite om Gränna stads äldsta historia, av Åke Barck Berkén.
 • En unik plånbok i Gränna, av Ernst Nathorst-Böös.

Årsskrift 1968
Årskrönika 1967

 • Hur Gränna stads Pedagogi kom till, av Åke Barck Berkén.

Årsskrift 1969
Årskrönika 1968

 • "Ruthesläktet" i Gränna omkring 1670-1730, av Lennart Ziefelt.
 • Sparbanken och hembygden.

Årsskrift 1970
Årskrönika 1969

 • Leve Gränna, dikt av Erik Gyllensvaan.
 • Ett ödesmättat år av Tage Grennfelt.
 • En förnämlig gåva, av Olof Fong.
 • Hembygdsforskare.
 • Prosten Sven Johan Almqvist.
 • Lärarinnan i Gränna som blev känd författarinna, av Tage Grennfelt.
 • Smålandsbanken i Gränna.

Årsskrift 1971
Årskrönika 1970

 • Minnenas sjö, dikt av Rune Lindström.
 • Gränna åren före och efter stadsblivandet, av Åke Barck Berkén.
 • Aranäs gård, av Marie-Louise Knutson.
 • Stadsymboler.

Årsskrift 1972
Årskrönika 1971

 • Ägarelängd fö Hembygdsgården (Franckska Gården), av Åke Barck Berkén.
 • Tidsbilder från 1790-talet i Gränna, Av Olof Fong.
 • Gränna 1952-1970, en bildkavalkad.
 • Gränna Hembygdsförening 60år.

Årsskrift 1973
Årskrönika 1972

 • Ruinerna vid Brahehus, dikt av okänd författare.
 • Vägar i Grännabygden, av Tage Grennfelt.
 • Karta över Gränna 1813, av N.G. Werming.
 • Ett besök på Brahehus.

Årsskrift 1974
Årskrönika 1973

 • En småstads skolhistoria, av Maria Kellner.
 • Folkskolans utveckling, av Tage Grennfelt.
 • Från 1500-1600-talets Gränna; krigsfolk, missväxt och besvärligheter, av Åke Barck Berkén.
 • Två gravstenar på Visingsö av Sven Almqvist.
 • Det gamla brevet berättar, av Olof Fong.

Årsskrift 1975
Årskrönika 1974

 • Brahe-Grännas Rådhus, av Olof Fong.
 • Så gjorde vi då i Gränna.
 • Vandring genom Gränna i seklets början, av Anna Kellner.
 • Ung i Gränna när seklet var ungt, av Anna Kellner, Gunnar Berglund, Anna-Greta Roman, Gustav Mellin och Karing Gustafsson.
 • Ett minnesvärt koppinstrument, av Tage Grennfelt.

Årsskrift 1976
Årskrönika 1975

 • Låt husen leva av Tage Grennfelt.
 • Åke Barck Berkén död.
 • Kungabesök, Carl XVI Gustafs Eriksgata.
 • Två gårdar med historia; Kapadosien blev Brahepark och Hjertströmska gården av Olof Fong.
 • Emigration från Gränna, av Sven Simonsson.
 • Byggnader med liv, Brahegatan 17.
 • 1800-talets byggnadsstil.
 • Annebergs gård, av Bo E. Karlsson.
 • Bröderna Molingberg, av Paul Wilstadius.

Årsskrift 1977
Årskrönika 1976

 • Vid ett vägskäl, av Tage Grennfelt.
 • Grännas förste manufakturist, av Josef Rydén.
 • Släkten Neostadius av Sven Almqvist.
 • Röttle och Rasmus kvarn, av Tage Grennfelt.
 • Dahlbergs Svecia Antiqua, av Olof Fong.
 • Stiftelsen Grännamuseerna.
 • Gränna för 50 år sedan.

Årsskrift 1978
Årskrönika 1977

 • Till Grännabygden, dikt av Ernst W. Willers.
 • 1700-talets industri i Gränna, av Josef Rydén.
 • Kyrkklockor i Gränna, av Olof Fong.
 • Östanå slott renoverat, av Tage Grennfelt.
 • När S.A. Andrée landade i Småland, av Gustaf Samuelsson.

Årsskrift 1979
Årskrönika 1978

 • Grännaskolans första skede, av Peter Hammarberg.
 • En sångare i Gränna, av Sten Grennfelt.
 • Röttle, dikt av Sigrid Holmberg.
 • Gästgiveri och gästgivare, Olof Fong.
 • Ur ett familjealbum.
 • Räkenskapsböckerna berättar, av Ingvar Granhall.
 • John Bauers sista resa, av Tage Grennfelt.
 • Interner och flyktinga, av Tage Grennfelt.

Årsskrift 1980
Årskrönika 1979

 • Konung Carl Gustafs tal.
 • Andréemuseets invigning.
 • Vista kompani - Gränna socken, av Sven Simonsson.
 • Som ung i Grännabygden, av Gustaf Wetterhall.
 • Flyktingläger i Gränna på 1940-talet, av Tage Grennfelt.
 • Affärer och affärshus.

Årsskrift 1981
Årskrönika 1980

 • Prolog vid Braheutställningens öppnande, av Lennart Halldorf.
 • Läkare och läkekonst i Gränna, av Tage Grennfelt.
 • En immigrants levnadsöde.
 • Polkagrisens äkthet och päronens kvalité.
 • Ur bildarkivet.

Årsskrift 1982
Årskrönika 1981

 • Hyllning till Gränna, dikt av Ellen Gyllensvärd.
 • Gränna stads kontrollmärke och stadsaln, av Olof Fong.
 • Från fotogen till elkraft i Gränna, av Olof Fong.
 • Soldat Blixt dagbok, av Tage Grennfelt.
 • IOGT 100 års Godtemplararbete i Gränna, av Tage Grennfelt.

Årsskrift 1983
Årskrönika 1982

 • Solens klocka över Vättern, dikt av Tora Landström.
 • Till parad och försvar, av Sven Almqvist.
 • Interneringsläger VI, av Bo Widefeldt.
 • Präster i Gränna av, Tage Grennfelt.

Årsskrift 1984
Årskrönika 1983

 • Solvarvet, dikt av Carl-Wilhelm Lothigius.
 • Syrenholms gård, av Carl Gunnar Cronholm.
 • Glimtar ur posthistoria i Gränna, av Olof Fong.

Årsskrift 1985
Årskrönika 1984

 • Per Brahes begravning, av Sven Almqvist.
 • Gränna Folkskola 1950-1970, av Erland Skoog.
 • Från högre folkskola till grundskola, av Allan Svensson.

Årsskrift 1986
Årskrönika 1985

 • Kungahyddan - ett 90-årsminne.
 • Konungabesöket i Grenna. Ur Grenna tidning nr 36 1895.
 • Ur Erik von Otters dagbok 1895.
 • Gränna kyrka 1895-1985, 90 år
 • Torp och Torpare i Gränna. Första avsnittet, Av Olof Fong och Hans Larsson.

Årsskrift 1987
Årskrönika 1986

 • "Grenna" dikt av okänd författare.
 • Torp och Torpare i Gränna socken. Andra avsnittet, Av Hans Larsson.
 • Potatisplockning på Postamossen 1941, Av Alice Simonsson.
 • Judemordet i Lönnemålen - pigan Christina berättar, Av Sten Grennfelt.
 • Brahebystens invigning, ett 70-årsminne, Av Olof Fong.

Årsskrift 1988
Årskrönika 1987

 • Mitt ideal, dikt av S.A. Andrée.
 • Gränna hembygdsförening 75 år. En bildkavalkad.
 • A.E. Bolling, av Nils Jarenskog.
 • Museum att räkna med, av Gunnar Lindqvist.
 • Torp och Torpare i Gränna socken, tredje avsnittet, av Hans Larsson.
 • Hemliv i Knukebo av Stina Larsson.
 • Från Gränna prästgårds horisont, av Sven Almqvist.

Årsskrift 1989
Årskrönika 1988

 • Apotekarhistoria i Gränna, av Olof Fong
 • Från Gränna prästgårds horisont, av Sven Almqvist
 • Andréemuseet 1997, av Sven Lundström

Årsskrift 1990
Årskrönika 1989

 • I bilturismens barndom, av Mari Lundberg
 • Från Gränna Prästgårds horisont, av Sven Almqvist
 • Lätta-projektet
 • "Broesa" - ett livsöde av Stig Carlsson
 • Sparbanksfusionen 25 år, av Allan Svensson

Årsskrift 1991
Årskrönika 1990

 • In memoriam
 • Pesten i Gränna år 1711, av Michael Lindqvist
 • I Örnastugan - ett torp under Aranäs gård, av Stina Staaf-Andersson
 • Andréemuseet 1997, av Sven Lundström

Årsskrift 1992
Årskrönika 1991

 • Grenna Borgerskaps Nödhjälpskassa 150 år, av Olof Fong
 • 1800-talsliberalism i Gränna, av Sten Grennfelt
 • En resa i nattens mörker, av Elfride Roosman

Årsskrift 1993
Årskrönika 1992

 • Folkskolan i Gränna 1842-1942, av Håkan Jorikson
 • Grundskoletiden 1962-1992, av Allan Svensson
 • Minnen från mina skolår, av Gustav Sjöqvist
 • Historien om en gammal byskola, av Lilian Holkberg
 • Farfars skola, av Erland Skoog
 • Örserums skola, av Rolf Möller
 • Vägen till Fågelviks skola, av Torsten Karlsson
 • Andréedokument från Kanada, av Sven Lundström

Årsskrift 1994
Årskrönika 1993

 • Ett privilegiebrev daterat 1693, av Håkan Jorikson
 • Om Gränna kyrkas ombyggnad, av Håkan Jorikson
 • Kyrkohandboken 1693-300 år, av Torgny Lundqvist
 • Historia och historier kring bilen och Gränna, av Sten Grennfelt
 • Gränna stads sista rådhusrätt och magistrat, av Olof Fong
 • Blinde Janne - 150 år, av Olof Fong

Årsskrift 1995
Årskrönika 1994

 • Skiftesverksamheten i Askarps by, av Ebbe Ombäck
 • Full kyrkväktare stör julottan, av Olof Fong
 • Elektriskt ljus till våra bygder, av Elsie Andersson
 • Stadsfiskal Molander, av Olof Fong

Årsskrift 1996
Årskrönika 1995

 • Ortnamnet Reaby av Ebbe Ombäck
 • Bebyggelse, kommunikation, av Ebbe Ombäck
 • Jonas Westring, av Håkan Jorikson
 • På Eskila tid, av Håkan Jorikson
 • Reaby skola, av Birgit Hedsund Hanzén
 • Reaby lanthandel, av Kerstin Lindblom
 • Biologi i skulptur, av Sven Lundström
 • Kyrkan brinner, av Olof Fong
 • Det brinner, av C H Skoglund

Årsskrift 1997
Årskrönika 1996

 • Farfars resa till Amerika, av Olof Fong
 • Mitt kära Amerikaminne, av Gun Fredricson
 • 1853 års utvandrare från Gränna, av Veijne Johansson
 • Salomon August Andrée drar västerut, av Håkan Jorikson
 • En Grännasons emigrantöde, av Hans Larsson
 • Axel Björkegren drar österut, av Håkan Jorikson
 • Amerika tur och retur - med ett ordenssällskap i bagaget, av Ebbe Ombäck
 • Till Amerika, av Håkan Jorikson

Årsskrift 1998
Årskrönika 1997

 • Ort- och gårdsnamn i Uppgränna, av Ebbe Ombäck
 • Heliga korsets kapell, av Ebbe Ombäck
 • Bebyggelse, kommunikation och jordskifte i Uppgränna, av Ebbe Ombäck
 • Ett mord i Uppgränna, av Ebbe Ombäck
 • Händelser under sekler i Uppgränna, av Olof Fong
 • Inbrotten på Brahehus och rättsliga efterspel, av Olof Fong
 • Uppgrännanyheter gavs ut 1948, av Birgitta Norling
 • Mjölkbordens praktiska och sociala betydelse för byn, av Birgitta Norling
 • Sista stora begravningen, av Inger Andersson
 • Bränneriet i Uppgränna av, Tore Andersson
 • Kvarnen, av Catarina Carlsson
 • Svea Karlsson 96 år byns ålderkvinna, av Birgitta Norling
 • Från Uppgränna till Kina, av Roland Segerson
 • Missionshuset/Kyrkan mitt i byn, av Roland Segerson
 • Smedjan, av Karl-Axel Skoglund
 • Uppgränna, av Ingrid Larsson
 • Stenbrottet i Girabäcken, av Christina Eskehed
 • På helgad mark, av Erland Skoog
 • Uppgrännavisan, av Erland Skoog
 • Torpen och Backstugorna, av Hans Larsson
 • S A Andrées polarexpedition, av Håkan Jorikson

Årsskrift 1999
Årskrönika 1998

 • Hyllning till Gränna, av Linnea Andrén.
 • Syskonen Widén och en hyllningsdikt till Gränna, av Roland Segersson.
 • Handel och Handelsmän i Gränna, av Ebbe Ombäck.
 • Handelshuset Röding, av Håkan Jorikson.
 • Intervju med Axel Richardsson, av Roland Segersson.
 • Glimtar från ett köpmanshus, av Ingeborg Larsson.
 • Om Kjellströms manufakturaffär, av Elisabeth Kjellström.
 • G.A Bengtssons skoaffär, av Andreas Bengtsson.
 • En hylla böcker tack, av Håkan Jorikson.
 • Rahms affär, av Åke Rahm.
 • Lindeqrantz Charkuteri, av Nils Lindeqrantz.
 • Gränna köpmannaförening, av Åke Rahm.
 • Affärer i Örserum, av Rolf Möller.
 • Gränna handel idag, av Lova Kling Roman.

Årsskrift 2000
Årskrönika 1999

 • Ögonblicksfotografier från somrarna 1899 och 1999, av Håkan Jorikson.
 • Tusen år i Gränna - Visingsö, av Pelle Nyqvist.
 • Franckska gården - 60 år som museum, av Sven Lundström.
 • Frälningsarmen i Gränna, av Roland Segerson.
 • Från Runnekärret till botbänken, av Roland Segerson.
 • Hugo,89 en arbetsnarkoman som aldrig har haft det bättre, av Pelle Nyqvist.
 • Decennier jag minns, av Erland Skoog.
 • En hembygdens mästare lämnar efter 56 år, av Pelle Nyqvist.
 • Brahälla, av Göran Sparrlöf.
 • Olga Karlsson, av Roland Segerson.
 • Jul i soldattorpet, av Gunnar Berglund.

Årsskrift 2001
Årskrönika 2000

 • Karta över Röttle, av Tore Johannesson och Lennart Ulming.
 • Vad betyder Röttle, av Ebbe Ombäck.
 • Biotopen i Röttle, av Ebbe Ombäck.
 • Abrahamstorp, av Lennart Ulming.
 • Missionsförsamlingen, av Ingvar Olsson.
 • Bondpojken som inte ville bli bonde.
 • intervju med Elof Carlsson av Roland Segerson.
 • En industriepoks slut av Roland Segerson.
 • Kyrkstöten, av Olof Fong.
 • F.D.Skepparen Måns Eriksson av Olof Fong.
 • Tankar vid en grav, av Margaretha Johansson.
 • Anton Nilssons "Gränna-Vallan" påstykes tunt
 • av Magnus Widell.
 • Konstnärer i Röttle, av Ann-Margreth Jönsson.
 • Örserums Hembygdsförening.
 • Familjen Svärd, av Pelle Nyqvist.

Årsskrift 2002
Årskrönika 2001

 • Sammanfattning över Grenna hembygdsförening 90 år, av Inger Andersson
 • Andrémuseet 70 år, av Håkan Joriksson
 • Grännakungen och ministrarna, av Magnus Gustavsson.
 • Gränna stadskomun 1863-1970, av Åke Carlsson.
 • Hur Grännaborna firat stadens jubeleer, av Inger Andersson.
 • Uttalanden om Gränna från de gångna åren, av Inger Andersson.
 • Johan Adolf Clodt firar jul på Wisingsborg 1667, av Roland Segerson.
 • Bitterljuv romans offrad för politiken, av Eie Wallin.
 • Två stark på Ribbagården, av Roland Segerson.
 • Torpvandrarkarta, av Tore Johannesson.
 • Torpvandring 2001, av Tore Johannesson.
 • Mörka fönster. Dikt, av Fritiof Larsson.
 • Den första korvförsäljaren i Gränna, av Sören Andersson.
 • Gamla ord, uttryck och historier från bygden, av Inger Andersson.

Årsskrift 2003
Årskrönika 2002

 • Det gamla päronträdet; Dikt Erik Gyllensvaan.
 • Trädgårdsodling i Gränna socken. Ebbe Ombäck.
 • Per Brahes d.y.trädgårdsideal. Ingrid Larsson Haglund.
 • Gränna rödpäron. Ulla-Britt Fasth och Lennart Johansson.
 • Parken på Östanå. Héléne Melin Geijer.
 • Aranäs gård. Inger Andersson.
 • Bunnströms herrgård. Barbro Lago-Lilja.
 • Pelle på Västanå, Trädgårdsmästare Olof Persson. Annika Dahlberg.
 • Gränna plantskola. Inger Andersson.
 • Trädgårdsarbetare Gunnar Fredriksson.
 • Landströms handelsträdgård. Carl-Åke Landström.
 • Solhems träd- och plantskola. Inger Andersson.
 • August H. Perssons trädgårdsmästeri. Gunnel Linelöv.
 • Axel Starks trädgårdsmästeri.Birgitta Tollén.
 • Mina minnen från Borgmästargården 1930-1950. Ingemar Stark.
 • Tobaksodling. Inger Andersson.
 • Skogsbotaniskt centrum. Inger Andersson.
 • Örters användning som läkeväxter genom tiderna. Kristina Laggar.
 • Växter vid torpen. Inger Andersson och Tore Johannesson.
 • En gång bodde någon här.... Hans Larsson.
 • Trädskötare i Örserum. Jan Gumaelius.
 • Gamla ord och uttryck från bygden. Inger Andersson.

Årsskrift 2004
Årskrönika 2003

 • Förord
 • En vårmorgon i Gränna. Dikt, A.F. Hellström.
 • Gränna stads hantverk och industri i backspegeln. En historisk tillbakablick, Inger Andersson
 • Garvare och karduansmakare i Gränna, Inger Andersson
 • J.G. Granlund – den lille trygge vagnmakaren. Skriftställare, Erik Granlund
 • V. Fongs Gelbgjuteri, Bertil Fong
 • Konstsmidesmästare Thorild Knutson, 1896 – 1985. Inger Freed
 • AB A.E. Bolling, Inger Andersson
 • Apoteket Kronans Vattenfabrik Eftr., John-Gunnar Forsberg
 • P.V. Petersons Stenhuggeri, Peringe Grennfelt
 • Erik Sadelmakare, Lennart Johansson och Ulla-Britt Fasth
 • Firma P.A. Larsson, intervju med Hugo Johansson och Gunnar Edén, Inger Andersson
 • Theodor Bobergs Möbelsnickeri, Alf Boberg
 • Anders Johanssons möbelsnickeri, Berit Hellström
 • Bröderna Engdahls Möbler, Inger Andersson
 • Några personliga tankar utifrån ett industriperspektiv i Gränna, Anders Milerup
 • Mircona Hårdmetall Aktiebolag 1, Inger Andersson
 • Mircona Hårdmetall Aktiebolag 2, Karl-Erik Johansson
 • RIFA i ett historiskt perspektiv, Bengt Ottosson
 • Kvarteret Garvaren före och efter AMF Bowling, Inger Andersson
 • AMF Bowling, Hans Edlund
 • AB Sprayprodukter, Inger Andersson
 • Thörns Småindustri, Lars Thörn
 • Gränna Plast-Emballage AB, Helene Rehn
 • Svedo AB, Ronny Hermansson
 • Grenna Tryckeri, Inger Andersson
 • Gränna Mejeri, Anna-Greta och Yngve Jäthland, Kerstin och Karl Hansen
 • Skagers hemslöjd 1948 – 1953, Kertsin Skagerström-Ekstrand
 • Skagers Hemslöjd Bröderna Johansson, Bernt Johansson
 • Gränna Hemindustri, Birgitta Berglund
 • Modellverkstaden i Uppgränna, Werner Schwettlick
 • Gränna Glashytta, Mats Gustafsson
 • Ytterligare företag som ryms inom temat hantverk och industri, Inger Andersson
 • Gamla ord och yttryck från bygden.
 • Hembygdsåret 2003. Inger Andersson, Karl-Axel Skoglund
 • Solvarv 2003.
 • Gränna för 50 år sedan, Ulla och Lars Pettersson
 • Befolkningsutvecklingen i Gränna församling.
 • Annonser.

Årsskrift 2005
Årskrönika 2004

 • Femtioförsta årgången
 • Grenna; Dikt ur Arwidsons Wisor 1864
 • Bakgrundstankar,i detta nummer har redaktionen
 • uppmanats att minnas kvinnorna och deras vardag
 • Bla. Råd för husmödrar på Landet och i Staden (1884)
 • Stridbar prästfru i Gränna,Offersersfru-prostinna-borgmästarinna, Göran Andersson
 • Isak Krook, Inger Andersson
 • Minnen från Gränna Prästgård, Elisabeth Wendel Olbert
 • När Hildur gick och läste för prästen,ur Erland Skoogs noteringar
 • Prästens piga blev aktad hustru och mor, Hildur Fransson
 • Pigan och drängen som blev hemmansägare, Inger Andersson
 • En statarefamiljs situration 1914, Ture Fleicher
 • En pigas väg genom livet, Inger Andersson
 • En hemmansägare berättar, Stina Larsson född Svärd
 • Johan i Snurra, Anna Karin Wadenbäck
 • Mor lakar,(Smutskl´är samlas hela vintern) av Erland Skoog
 • Före tvättmaskinens tid, Birgitta Tollén
 • "Hamnjohan" och hans barn, Anne-Marie Sandström
 • Farmor och jag, Margareta Johansson
 • Min farmor Josefina, Birgit Carlsson
 • Nu går jag hem, Anna Karin Wadenbäck
 • Martin i Börjesgården-en profil att minnas, Inger Andersson efter intervju med Martin 82 år
 • Folkdans i Knukebo, Gustav Fransson
 • Grand Hotell Ribbagården, Carl Olof Moreau
 • Utsikt från mitt fönster, Ingemar Stark
 • Min barndoms Brahegata, Johan- Gunnar Forsberg
 • Karl-Erik"Knatten"Karlsson, Morgan Karlsson
 • Moster Agnes-Fröken Persson, Anna Karin Wadenbäck
 • Anna-Lisa Lundin född Hörlin, Johan-Gustav Forsberg
 • Tanter, Anna Karin Wadenbäck
 • Carola Melin, Karin Rydberg
 • Karin och Gösta Nordmark,Kristina Hartman f.Nordmark
 • Försörjningsinrättningen i Mellby
 • Grännas första läkare, Inger Andersson
 • Gränna 1:a majblommekommitté, Gunnel Johansson
 • Två distriktssköterskor i backspegeln, Inger Andersson
 • Hembygdsåret 2004, Inger Andersson samt Karl-Axel Skoglund
 • Gränna för 50 år sedan, Ulla och Lars Petersson

Årsskrift 2006
Årskrönika 2005

 • Bad i Vettern,Dikt av E.G
 • Hamnprojekt i grevskapet, Ingrid Haglund
 • Gränna-Mellby-Röttle hamnar, Inger Andersson
 • Då post kom med ångbåt till Gränna, Göran Andersson
 • Snällposten Sjöberga-Gränna 1858, Göran Andersson
 • Gränna hamn; självklar mötesplats Oscar II-"folket" Inger Andersson
 • Minnen från Vättern. Martin Gustavssons anteckningar genom sonen Mats
 • Dokumentation 1800-talets mitt
 • Per Brahe, Dikt "Svarta Masken"
 • Gränna hamn; 1930-tal, Yngve Jethland
 • Mera fakta från hamnen, sammanställning Inger Andersson
 • Gränna hamnområde som jag minns det, Lars Thörn
 • Minnen från Gränna hamn,John-Gunnar Forsberg
 • Sjöfarten på Vättern var hans liv, Lars Wetter
 • Isbeläggning på Vättern 1920-1999
 • Båten Sigurd, Åke Fredricksson
 • Loftbod och serveringslokal vid Gränna hamn, Inger Andersson
 • Gränna hamn 1937, Håkan Jorikson
 • Apropå vid torpvandring i Bjällebäck, Hans Larsson
 • Årets torpvandring i Bjällebäck
 • Den gamla kyrkstigen, Hans Larsson
 • Tragisk händelse vid kyrkstigen "mordet på kyrkstigen" Hans Larsson
 • Amerikabrev, Zinita Jansson
 • Fröken Calla Sundbäck-Hovfotograf runt förra sekelskiftet, Anna Linderkrantz
 • Tack, kära lilla småskola! Andreas Bengtsson
 • Lennart Blom berättar, Inger Andersson
 • Gränna-Gunnar Edén och konsten, Gunnar Edén
 • Mera om ålderdomshem, Birgit Petersson
 • Hembygdsåret, Inger Andersson och Karl-Axel Skoglund
 • Hemvändarhelg i Gränna 3-4 september 2005

Årsskrift 2007
Årskrönika 2006

 • Till minne av Olof Fong,Inger Andersson
 • Kuriosa kring bilar och bilism,Inger Andersson
 • Som trafikchauför i Gränna under bilens barndom,Carl-Johan Nordström
 • Gränna och dom första bilarna,Inger Andersson
 • Tidig Busstrafik,Inger Andersson
 • Mera bilhistoria,Lars Rundqvist,Ingermar Holmkvist
 • Elon Johansson, åkare i Gränna,Sören Andersson
 • Mitt sommar-Gränna,Kersin Kroutén
 • Alberts körkort,Anna Karin Wadenbäck
 • Minnen av min första bil,Tycho Forssén
 • Bensinpriserna
 • Smedjan vid Norrtull,Arne Fransson
 • Bensinstionen vid Norrtull
 • Nafta-Gulf-Q8-Hydro,Karl-Åke Karlsson
 • Ingrid Olofssons hågkomster,Inger Andersson
 • Gränna Tidning 2 juli 1929
 • Standard vid Romans hörna
 • BP vid Hotell Brahe
 • Shell bensin vid Södertull
 • Palms vid "Esso",Inger Andersson
 • Shell vid Gyllene Uttern
 • Nynäs i Örserum
 • Shell hos John Ingesson
 • Esso bensin i Åsa
 • Affären i Bohult
 • Alma Andersson blir Landbergs
 • Per-Axel Wenner välkänd i Gränna,Inger Andersson
 • Åke Rahm berättar,Monica Brengdahl intervjuar
 • Min far Edvin Lantz,Doris Johansson
 • Luffarliv på 1950-talet,Hans Larsson
 • Tankar om folks undergång,Britta Lindén
 • Barn och ungdomstid i frikyrkomiljö i Gränna 1935-1952,John-Gunnar Forsberg
 • Med sysselmannen till Vitön, Svalbard,Mikael Karlsson

Årsskrift 2008
Årskrönika 2007

 • Drömmar om Småland,Dikt; C.G. Faust
 • Telegraf-telefon, Inger Andersson
 • Stensättning 1924
 • Telegraf-telefonhistoria i Gränna, Inger Andersson
 • Till Fröken Ida Eriksson, Dikt; E.G.
 • Från telefoni till Franckska Gården
 • "Klart Stockholm-, 1 period" John Gunnar Forsberg
 • Gränna Tidning 150 år, Inger Andersson
 • Gränna Tidning förmedlare av historien
 • Insändare från förr
 • Pelle Malmborg nyaktuell med gammal tavla
 • Från droskbil till tapisseri, Inger Andersson
 • Telefonkiosken
 • Telegram
 • 100 års väder på pränt i Högemålen, Inga Hemmingsson
 • Nyårsafton i 28:an, Anders Gustavsson
 • Finns motsvarande gentlemän i nutid?
 • Axel Ohlin-en polarresenär från Visingsö, Håkan Jorikson
 • 24 år som kyrkoherde i Gränna, Torgny Lundqvist
 • Min mamma Margit, Marita Walfridsson
 • En prästfru i fokus, Inger Andersson
 • Här är mitt liv, Tycko Forssén
 • Fika på berget för en krona, Annika Dahlberg
 • "Bökarn"och Bökarn och länsman Carlsson Historier nedtecknade av Vicktor Fong
 • Att vara tretton år, Inger Andersson
 • Skolminnen, Inger Andersson

Årsskrift 2009
Årskrönika 2008

 • Hyllning till Gränna 1933, Dikt; Anonym
 • Resumé gällande Brand - Nattväkteri - Polis, Inger Andersson
 • Tillståndet i Gränna
 • Brahehus ett 300-årsminne, Inger Andersson
 • Branden på Visingsborg slott, Håkan Jorikson
 • Några svåra bränder grännabygden, Inger Andersson
 • Från eld till Brandstod
 • Grenna sockens enskilda brandstodsbolag bildat år 1866, Birgitta Norling
 • Gränna sockens enskilda Brandstodsbolag åren 1929-1973, Inger Andersson
 • Äldre brandförsvarsbilder Grenna Museums arkiv
 • Bränder och dagens brandkår, Kenneth Hermansson
 • Rättsväsendet i Gränna, Tycho Forssén
 • Hur jag blev polis, Tycho Forssén
 • Mitt 80 tal, Ann-Kristin Larsson
 • Missionsgärning i Uppgränna från början till slut, Inger Andersson
 • Året var 1918, Ragnar Blom
 • Sveriges första vandrarhem, Inger Andersson
 • Självupplevd familjeresa på cykel, Inger Andersson
 • Från Korsarp till Lönnemålen, Oskar Sjökvist
 • När "Bökesa" skulle hämta potatis i "Järpens" källare, Bjällebäcks Södergård, Viktor Fong
 • Att stämma bló, Viktor Fong
 • Minnen från Gränna, Berit Sundbring
 • Fyra generationer Stark, Birgitta Tollén
 • Livet i skuggan av 1:a värdskriget, Inger Andersson
 • Ribbaskolans högstadium - en tillbakablick, Allan Svensson
 • Ett axpock minnen från realskolan 1951 - 1956, Inger Andersson

Årsskrift 2010
Årskrönika 2009

 • Balladen om Malin Molin, Dikt;Text Björn Barlach
 • Polkagrisen 150år, Patricia Hallman
 • Grenna Hembygdsförenings nya ordförande, Patricia Hallman
 • Per Brahe och Tattarfrågan, Paul Wilstadius
 • Några ord om invandring till Sverige genom tiderna, Inger Andersson
 • Tack Inger
 • Hur hamnar man som kroat i Sverige? Josef Babic
 • Att finna nya rötter och ett nytt land att älska, Jutta Milerup
 • Om resan till mitt andra land, Sophia Alexandesson
 • Mina båda hembygder-likheter-olikhetar, Leo Pierini
 • Statens Invandrarverks förläggning för asylsökande i Gränna, Margit Ferm, Jonny Tryggversson
 • Möte med flyktingar på förläggning i Gränna, Sign.B-I J
 • Från Bosnier till svenskar, Nesima Krajinovic
 • Ett annorlunda liv men samma, Safed Hadzimesic
 • 1990-talets flyktingar i lokal press, Håkan Jorikson
 • Som jag minns jularna förr vid 10 års ålder, Mirjam Ring
 • Min barndoms Kabbarp - en annan tid ett annat liv, Anna Karin Wadenbäck
 • Min Brahegata 1931-1932, Birgitta Tollén
 • Samtal två vänner emellan Rolf von Otter och Anders Gustafsson, Inger Andersson
 • Granna Gränna, Visa; text Rolf von Otter
 • I skuggan av Bengt Hedberg och Pelle Malmborg, Anders Gustafsson
 • "Kasken" Nedtecknat; Carl Wilhelm Lothigius, Viktor Fong, Inger Andersson
 • Frimärksklubben Brahe 50 år, Inger Andersson
 • Hembygdsåret 2009, Patricia Hallman
 • Solvarv 2009
 • Gränna för 50 år sedan, Ulla och Lars Pettersson
 • Befolkningsutvecklingen i Gränna

Årsskrift 2011
Årskrönika 2010

 • Förord
 • Stigar Dikt Helmy Petersson
 • Något av vad en kvinna förväntades kunna - bakning Inger Andersson
 • Brödbak förr Dikt Erland Skoog
 • Fotograf Anna-Lisa Rythén maka till Osse Gustafsson Anders Gustafsson
 • Sigrid i Björket Birgitta Norling
 • Sigrid i Fallet Lotta Bjurenfalk
 • Olga Wetters långa liv i Ekeberg Ingrid Wetter Johansson
 • Familjen på torpet Lugnet Bertil Svensson
 • Minnen från 1930- och 1940-talen i Örserum Kerstin Gustafsson
 • Fröken Märtha Broomé Jannika Broomé
 • Symöte på Bunnströms Södergård Annika Dahlberg
 • Flitigt arbete till hjälp åt barn ute i världen Kerstin Glans
 • Juntan Ann-Kristin Larsson
 • Jag har fått så mycket kärlek! Solvig Nyström
 • Mitt nya liv Pernilla Åström
 • Underbar och älskad av alla (och på jobbet går det också jätteba) Johanna Linder
 • Amaliapriset till kvinnliga företagare i Gränna Inger Andersson
 • Grenna Hantverksförening 100 år Olle Larsson
 • Firandet av Grenna Hantverks-förening 100 år Axel Madsen
 • Tankar vid klockors klang Berit Sundbring
 • Minnesglimtar från Gränna Gunnar Forsæus
 • Mina barndomsår i Gränna Ingvar Sandahl
 • Sommaren vid Havrekullen, Gränna Sven Lägermo
 • Funderingar kring hästens utträde och traktorns inträde i jord- och skogsbruk, samt andra minnes
  fragment från tid som flytt Sten-Egon Granstrand
 • Mitt liv i stora drag Helmy Petersson
 • Sägner från bygden nedtecknade av Viktor Fong
 • Hembygdsåret 2010
  Solvarv 2010
 • Gränna för 50 år sedan Ulla och Lars Petersson
 • Befolkningsutvecklingen i Gränna församling Nyårshälsning
 • Annonser

Årsskrift 2012
Årskrönika 2011

 • Förord
 • Hyllning till Gränna Dikt Tage Grennfelt
 • Ett Solvarv i Gränna Inger Andersson
 • Ett Solvarv i Gränna Nytryck 1:a årgången
 • Ett Solvarv i Gränna Nytryck 2:a årgången
 • Grenna Hembygdsförening 100 år 1912 - 2012
 • Del 1. Inger Andersson
 • Del 2. Håkan Jorikson
 • Gränna vid tiden för Grenna Hembygdsförenings start Inger Andersson
 • Rut Samuelsson Lennart Ladåker
 • Idéerna bakom Grennaskolan Sammanställning
 • Talare vid 6 juni Nationaldagen Tankar i huvudet på en nybakad student Louise Tollén
 • Är jag en riktig Grännabo nu? Olle Larsson
 • Framsida av första Årsskrift 1928
 • Född i farstun 1943 - Blev stor entreprenör Inger Andersson
 • Putte kommer Anna Karin Wadenbäck
 • Ett angeläget ämne Folke Solheim/ Lennart Ladåker
 • Framsida av Jubileumsskrift 1937
 • Alla runstenar behöver inte vara uråldriga Stefan Holm
 • Fars och Farfars tid Viktor Fong
 • Grännakonst på Bukowskis
 • Hembygdsåret 2011 Lennart Ladåker
 • Solvarv i Gränna 2011
 • Vyer från Gränna vid 1900-talets början
 • Gränna för 50 år sedan Ulla och Lars Petersson
 • Befolkningsutvecklingen i Gränna församling
 • Nyårshälsning
 • Annonser

Årskrift 2013
Årskrönika 2012

 • Förord
 • Landsstormssång K.G. Ossian-Nilsson
 • Gränna - idyll i världskrigets skugga, Finn Bergstrand
 • Ofredsåren 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, Göran Andersson
 • Med svenska soldater i fält ATEWE
 • Från Haapsalupojke till Grännapojke, Patricia Hallman
 • Mitt levnadsöde i skuggan av Andra världskriget, Carita Svensson
 • Karl-Erik Johansson berättar något från sitt innehållsrika liv, Lennart Ladåker
 • Sveriges nationaldag 6 juni
 • Högtidstal med anledning av Sveriges Nationaldag, Sigrid Andersson
 • Solvarv nr 3 November 1955 – Oktober 1956
 • Hembygdsåret 2012
 • Solvarv i Gränna 2012
 • Gränna för 50 år sedan, Ulla och Lars Petersson
 • Befolkningsutvecklingen i Gränna församling
 • Nyårshälsning
 • Annonser

Årsskrift 2014
Årskrönika 2013

 • Förord
 • Tegnértornet som adventsljus, Olle Larsson
 • Bunnström Studier i en liten bys historia, Bertil Broomé
 • Bunnströms by - Ett typexempel på lantbruksutveckling i Sverige till nutid, Anders Råsberg
 • Magasinet på Bunnström, Louise och Johan Grapengiesser
 • Familjen Dahlbergs pensionat på Bunnströms Södergård, Annika Dahlberg
 • Bunnström Södergård 1:5, Björn Fransson
 • Ingrid Roman, Annika Dahlberg
 • Min morfar Johan Alfred Gustafsson, Bunnström Södergård 1.6, Viola Alvemyr
 • ”Bylycke” Bunnström Södergård 1:8, Stefan Larsson
 • Bunnström Södergård 1:7, Sonja Fransson
 • Gränetorp Samlade anteckningar, Nils Granlund
 • Tunnelbygget Bunnström – Gränna, Lars Jonason
 • En amiral i Gränna?, Björn Fransson
 • 1942 års företagare i Gränna Underlag: Gunnar Edén
 • Marknader, Inger Andersson
 • Det stora Marknadsbråket 1848, Jan Stensson
 • På tal om marknader, Förmedlat Inger Andersson
 • Carl Herman Spets, Conny Ljung
 • Tankar kring utveckling och hembygd, Olof Fong
 • 1863 - Ett händelserikt år - hur har det gått sedan?, Inger Andersson
 • Vår lokala Gränna Tidning upphörde för 50 år sedan, Inger Andersson
 • Högtidstalet, Mattias Wadsten
 • Ett Solvarv i Gränna nr 4 - November 1956 - December 1957
 • Hembygdsåret 2013
 • Solvarv i Gränna 2013
 • Gränna för 50 år sedan, Ulla och Lars Petersson
 • Befolkningsutvecklingen i Gränna församling
 • Nyårshälsning 2014
 • Hyllning Firma Gustaf Rahm
 • Årets Grännabo Åke Rahm

Årsskrift 2015
Årskrönika 2014

 • Förord
 • Dikt; En hälsning till Gränna Sångsällskap den 24 mars 1954
 • Gubbamusikkåren 1920-talet, Olle Moreau
 • Grenna nya Tidning 1914, Inger Andersson
 • Bondetåget 1914 - Ett hundraårsminne, Inger Andersson
 • Sjösänkningen på 1840-talet av Ören-Bunn-Kvarnsjöarna, Lars Jonason
 • Gränna Sångsällskap, Inger Andersson
 • The Fox Hunters - en av Grännas stora då det begav sig, Heinz Günter Strömer
 • Dragspelskurser i Uppgränna
 • Dansbana på Åsavallen - Synden kom till Gränna?, Birgitta Norling
 • Dagmar och Sture Petri betydande musikprofiler, Anna-Beth och Hans Järeby
 • Grännas egen trubadur Hans Roman, Marianne Jansson
 • Gränna Musikfrämjande 1966 – 2014, Sven-Erik Brauer, Krister Wallin, Hans Järeby
 • Grännas Barbarer, Sven-Erik Brauer, Hans Järeby, Krister Wallin
 • Bluegrass till mångas glädje, Pelle Brandt
 • Om det fanns ett musikpedagogiskt Nobelpris så hade det tilldelats … Marianne, Inger Andersson
 • Mina första steg inom musiken, Tobias Olofsson
 • Min musikaliska bana mot nya outforskade höjder, Sophia Alexandersson
 • Min musikaliska resa, Elin Larsson Forkelid
 • Från orgel i Gränna till stora vida världen, Carl-Adam Landström
 • Orgelspel i med- och motgång, Elisabeth Ramstrand
 • Musik - mitt yrke och mitt liv, Maja Malmström
 • En hyllning till Marianne Frida Andréasson
 • Min Musikhistoria! Fredrik Wallin
 • Min musik - mina hits Jacob Jakke Erixon
 • Jag löd inte vår SYO-konsulent – är musiker på heltid, Andreas Andersson
 • Dirigent Eva-Charlotte Roslid Slawinski Kenneth Hermansson
 • Rebecka också en musikalisk begåvning Marianne Jansson
 • Grennarevyn - …it started with A Love Affair … Ingrid Lööf
 • Olle Bäck, en av sexton syskon Inger Andersson
 • Grenna Fotoklubb har fyllt 10 år Maggie Rolfsson
 • Du-reformen 50 år, 2014 Anders Gustafsson
 • Pojkarna på Lagos tar över Christer Larsson, Hans Carlsson
 • Några minnesbilder Sven-Erik, Linkan, Lindgren
 • Ny i Gränna - En invandrares betraktelser Eva Becht
 • Högtidstalet Nationaldagen 2014 Frida Eskehed
 • Berättelser nedtecknade av Viktor Fong
 • Ett Solvarv i Gränna femte årgången
 • Hembygdsåret 2014 Annika Dahlberg
 • Ett Solvarv i Gränna 2014
 • Gränna för 50 år sedan Ulla och Lars Petersson
 • Befolkningsutvecklingen
 • Nyårshälsning
 • Annonser

Årsskrift 2016
Årskrönika 2015

 • Förord
 • Lasses första radiomaskin;
 • Gränna från kyrkby till stad med park, Inger Andersson
 • Sveriges Radio 90 år 2015 Inger Andersson, Annika Dahlberg
 • Gränna Tidning 1915, Inger Andersson Lars Petersson
 • Banktjänsteman blev titeln, Berit Persson
 • Minnen från mina bankår 1959-1972, Inger Freed
 • Bankväsendet i Gränna, Gunvor Ohlsson
 • Mina 40 år på Banken, Ann-Marie Åberg
 • Tredje generationen målare, Lars Petersson
 • Målaren Tore berättar, Tore Johannesson
 • En tillbakablick på målarhantverket, Karl Gustaf Gustafsson
 • Målar´n som inte kunde sluta måla, Börje Erliden
 • Grännas forna styre från magistrat till fullmäktige, Inger Andersson
 • Stig Norstedts minnesglimtar avsedda för Ett Solvarv i Gränna, Stig Norstedt Inger Andersson
 • I grevens tid, Tore Dahlberg
 • Thorbjörn Perssons Vykort
 • Olles Elms Vykort
 • Kjell Janhans Vykort
 • Karl-Axel Skoglunds Vykort
 • Högtidstalet Nationaldagen 2015, Ing-Britt Markström
 • Berättelse nedtecknad av Viktor Fong
 • Ett Solvarv i Gränna sjätte årgången
 • Hembygdsåret 2015
 • Ett Solvarv i Gränna 2015
 • Bilder från sta´n
 • Befolkningsutvecklingen
 • Nyårshälsning
 • Annonser

Uppdaterad 2016-07-12

Gå tillbaka till början av dokumentet.